Često Postavljana Pitanja

Da li je moguće postojeću stranicu prebaciti u CMS sustav?

Da. Postojeću stranicu je moguće prebaciti na CMS sustav za upravljanje sadržajem.

Prilikom prebacivanja web stranice uzimamo postojeći dizajn i na temelju njega radimo dizajn u CMS sustavu za upravljanje sadržajem, te ovisno o dogovoru prebacujemo i kompletan sadržaj sa postojeće stranice.