Često Postavljana Pitanja

Tko mi jamči sigurnost plaćanja?

Za autorizaciju i naplatu kreditnih kartica koristi se T-Com Pay Way sustav online plaćanja ili Ouroboros sustav online plaćanja. T-Com Pay way i Ouroboros se brinu o tajnosti i sigurnosti vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Sigurnost podataka na stranicama za plaćanje osigurana je korištenjem Secure Sockets Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka.
Razmjena osjetljivih podataka (npr. brojevi kartica) između T-Com Pay Way sustava ili Ouroboros sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem privatne mreže koja nema pristup na Internet i potpuno je zaštićena od neautoriziranog pristupa, korištenjem ISO 8583 protokola.
Djelatnici WebShop sustava ni u jednom trenutku nemaju pristup broju kreditne kartice, dostupan im je samo broj autorizirane transakcije.