Često Postavljana Pitanja

Da li je moguće plaćanje preko interneta?

Da. Plaćanje preko interneta je omogućeno za kartice kao što su Diners Club, MasterCard, American Express, VISA, ... Vlasnik WebShop sustava mora potpisati ugovore sa kartičarskim kućama koje želi imati na web stranici za online naplatu, te nakon toga sklapa ugovor sa T-Com Pay Way sustavom ili Ouroboros sustavom online plaćanja koji se brinu o sigurnosti i transakciji uplate.