Često Postavljana Pitanja

Što su to SEO, SEM, KEYWORDS i ostali stručni pojmovi?

SEO - je skraćenica od Search Engine Optimization ili na Hrvatskom optimizacija web stranica. Optimizacija web stranice prema zahtjevima pretraživača. Dio strategija marketinga putem pretraživača koji se odnosi na tehnike prilagođavanja same web stranice zahtjevima pretraživača sa aspekta kvalitetnog pozicioniranja web stranice u prirodnim rezultatima pretraživanja, za određene ključne riječi.

SERPs - je skraćenica od Search Engine Results Pages ili na Hrvatskom rezultati pretraživanja. Cilj je pozicionirati web stranicu na prvoj stranici rezultata pretraživanja, po mogućnosti što više pri vrhu rezultata pretraživanja. Statistike pokazuju da preko 90 posto korisnika pretraživača ne idu dalje od prve stranice pretraživanja.

PPC - je skraćenica od Pay Per Click - na hrvatskom plaćanje po kliku. Jedna od osnovnih karakteristika kontekstualnog oglašavanja je omogućavanje plaćanja oglašivača po efektima oglašavanja, odnosno plaćanje po ostvarenom kliku na reklamu.

INDEXED PAGES - na Hrvatskom Indeksirane stranice. Termin se odnosi na web stranice koje su uvrštene u bazu podataka pojedinačne tražilice.

SEM - je skraćenica od Search Engine Marketing ili marketing vezan uz tražilice.

SEF - je skraćenica od Search Engine Friendly ili na Hrvatskom web stranica prilagođena tražilicama

KEYWORDS - na Hrvatskom Ključne riječi. Riječi koje se koriste pri pretraživanju.

TAGS - oznaka za html tagove, npr. title tag, alt tag

PR - je skraćenica od Google Page Rank ili na Hrvatskom Google pozicija web stranice

QUERY - pretraživanje npr. Pretraživanje na Googlu

SPIDER - roboti, skripta ili program koji posjećuje neku stranicu i sprema u indeks tražilice

CRAWL - indeksiranje web stranice

BL - je skraćenica od Backlinks ili na Hrvatskom linkovi prema vašoj stranici

LINK BUILDING - izraz za uslugu građenja linkova ili rada na popularnosti domene

BAN, BANNED - izraz da domenu koja je izbačena iz indeksa tražilice

ANCHOR TEXT - tekst linka, tekst koji kliknete da biste pratili neki link.